Kierownictwo - KPP Wschowa

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 13.04.2012

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

        

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie  nadkomisarz Tomasz Szuda

tel. 47 79 43 200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

                      

                    

    

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie  podkomisarz Sławomir Wojtkowiak

tel. 47 79 43200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kryminalnego komisarz Aurelia Dekier

tel. 47 79 43 250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkomisarz  Paweł Rypiński

tel. 47 79 43 250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkomisarz  Arnold Zieliński

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Paweł Ciesielski

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Sławie

Komendant Komisariatu Policji w Sławie aspirant sztabowy  Arkadiusz Błaszczyk

tel. 47 79 43 400
e-mail: komendant.kp_slawa@go.policja.gov.pl

Kierownik Referatu Prewencji aspirant sztabowy Cezary Wasiński

tel. 47 79 43 400

Posterunek Policji  w  Szlichtyngowej

Kierownik Posterunku Policji w Szlichtyngowej  aspirant sztabowy Damian Lipowy

tel: 47 79 44820, 47 79 44 821

e-mail: damian.lipowy@go.policja.gov.pl