Kierownictwo - KPP Wschowa

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 13.04.2012

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie 

komisarz Andrzelika Łuczak

tel. 47 79 43 200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie

komisarz Tomasz Kłak

tel. 47 79 43 200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkomisarz Aurelia Dekier

tel. 47 79 43 250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Z-cy Naczelnika Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowy Leszek Partyka

tel. 47 79 43 250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 Naczelnik Wydziału Prewencji podkomisarz  Tomasz Czekała

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Daniel Krawczyk

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

p.o. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego aspirant Wioleta Dąbska

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Sławie

 Komendant Komisariatu Policji w Sławie podkomisarz Jacek Dryło

tel. 47 79 43 400
e-mail: komendant.kp_slawa@go.policja.gov.pl

 Kierownik Referatu Prewencji aspirant sztabowy Mariusz Dekier

tel. 47 79 43 400

Posterunek Policji  w  Szlichtyngowej

Kierownik Posterunku Policji w Szlichtyngowej  aspirant sztabowy Damian Lipowy

tel: 47 79 44820, 47 79 44 821

e-mail: damian.lipowy@go.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Powrót na górę strony