Kapelan Komendy Powiatowej Policji we Wschowie - Kapelan - KPP Wschowa

Kapelan Komendy Powiatowej Policji we Wschowie

Kapelanem Komendy Powiatowej Policji we Wschowie jest o. MACIEJ Krzysztof Olszewski OFM. Franciszkanin - zakonnik Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - OFM.

Ojciec Maciej pochodzi z Torunia. Do Wschowy przyszedł 4 lat temu pełnić funkcje opiekuna kandydatów do zakonu oraz zastępcy gwardiana. Studia ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Teologii w 2000 roku i w tym samym roku został wyświęcony na kapłana. Przez kolejny rok pracował jako wikary w Parafii w Wejherowie, a w roku 2001 został wysłany na studia specjalistyczne do Rzymu na Uniwersytet Laterański, gdzie ukończył Wydział Teologii Moralnej. Jednocześnie, w tym samym czasie studiował na Uniwersytecie przy Poliklinice Gemelli na Wydziale Bioetycznym. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich.

Włada biegle językiem włoskim, posługuje się angielskim i hiszpańskim. Jego hobby to pływanie, gra na gitarze, jazda na nartach.

Po powrocie do Polski przez 9 m-cy pracował w klasztorze w Pakości koło Inowrocławia i od 4 lat pracuje we Wschowie. Ciekawostką jest fakt, że brat o. Macieja jest policjantem i służy w Komendzie Miejskiej w Toruniu.