Konsultacje społeczne dzielnicowych - DZIELNICOWI - KPP Wschowa

DZIELNICOWI

Konsultacje społeczne dzielnicowych

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych. Głównym celem przeprowadzanych przez dzielnicowych spotkań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz omówienie bieżącego zadania priorytetowego dzielnicowego. Uczestnicy konsultacji będą mogli zasugerować swoje spostrzeżenia, uwagi i oczekiwania dotyczące pracy Policji, a także wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa. Wnioski i uwagi mieszkańców będą brane pod uwagę przy tworzeniu kolejnych planów działań priorytetowych przez dzielnicowych. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą na ustalenie o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na zaplanowanie odpowiednich działań, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.